irmgard berende | voeding en dieet

specifieke deskundigheid: sondevoeding, neuromusculaire aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel

De diŽtist

De diëtist werkt professioneel

Alleen professionals die de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond, mogen zich ‘diëtist’ noemen. Deze titel is bij de wet beschermd.
De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften betreffende persoonsregistratie. Je persoonlijke gegevens worden daarom altijd vertrouwelijk behandeld.
Na het afstuderen is elke diëtist verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

Kwaliteitsregister paramedici

Deze kwaliteitsregistratie geeft aan dat voldaan wordt aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). De diëtist die beschikt over actuele kennis en ervaring staat hier geregistreerd. Meer informatie vindt u op: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

De diëtist is praktisch en persoonlijk

Een diëtist is dé deskundige op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Ieder mens heeft zijn eigen eetgewoontes, smaak en voorkeuren. Een diëtist geeft daarom altijd een dieetbehandeling op maat. U krijgt een persoonlijk advies met praktische tips en de begeleiding die bij u past. Alleen dan lukt het om het advies ook op te volgen en uw eet- en leefpatroon aan te passen.