irmgard berende | voeding en dieet

specifieke deskundigheid: sondevoeding, neuromusculaire aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel

privacy

Privacyverklaring Irmgard Berende Voeding en Dieet

Irmgard Berende Voeding en Dieet gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van Irmgard Berende dan heeft zij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Irmgard Berende heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of  ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doet de diëtist alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Irmgard Berende bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Irmgard Berende zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer, overdracht naar andere instelling bij opname of aanvraag voor medische voeding). Als je bent verwezen door de behandelend arts of praktijkondersteuner, stuurt Irmgard Berende na aanvang van de behandeling, zo nodig tussentijds en aan het einde van de behandeling een rapportage aan de verwijzer. Irmgard Berende heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

Irmgard Berende zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Irmgard Berende een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Irmgard Berende blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen of intrekken van verleende toestemming

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen en je hebt ook het recht om de verleende toestemming in te trekken. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek sturen naar e-mail: irmgard@berendevoedingendieet.nl of naar het correspondentieadres: Irmgard Berende Voeding en Dieet, Wolverstraat 28a, 5525 AS  Duizel

Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Irmgard Berende neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via telefoonnummer: 06–57017099 of via e-mail: irmgard@berendevoedingendieet.nl.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Irmgard Berende, kun je contact opnemen met de praktijk per telefoon of e-mail.

 

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.