irmgard berende | voeding en dieet

specifieke deskundigheid: sondevoeding, neuromusculaire aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel

Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen

Dieetadvisering wordt tot drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt onder het verplichte eigen risico, behalve bij kinderen onder 18 jaar en bij zorg die verleend wordt vanuit de ketenzorg. Daarnaast hebben veel verzekeraars dieetadvisering ook opgenomen in hun aanvullende verzekering. Deze vergoeding komt bovenop de 3 uur in de basisverzekering en gaat niet van uw eigen risico af. Op www.zorgverzekeringwijzer.nl is een overzicht te vinden van de aanvullende verzekeringen van de diverse zorgverzekeraars, die dieetadvisering vergoeden.

Ketenzorg

Zit u in een zorgstraat? Komt u bij een praktijkondersteuner?
Mensen met diabetes, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten of risico daarop of COPD kunnen dieetadvisering geheel vergoed krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg. U kunt bij uw huisarts of uw praktijkondersteuner navragen of u in aanmerking komt voor een verwijzing naar de diëtist. In deze situatie gaan de kosten voor dieetbehandeling niet af van uw eigen risico.

Tarieven

Het tarief is € 19,00 per kwartier (€ 76,00 per uur) (met ingang van 1 januari 2024).
De toeslag voor een huisbezoek, indien uw verzekeraar dit niet vergoed, is € 28,00 per bezoek.

Medische Voeding

De kosten voor medische voedingen zoals drinkvoeding en sondevoeding worden vergoed via de basisverzekering. Dit valt echter wel onder het eigen risico.

Dieetkosten

Bij bepaalde diëten kunt u een vast bedrag aftrekken met betrekking tot de gemaakte dieetkosten. Dit dieet moet dan vermeld staan op de dieetlijst van de belastingdienst.