irmgard berende | voeding en dieet

specifieke deskundigheid: sondevoeding, neuromusculaire aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel

Werkwijze

Verwijzing:

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, dit betekent dat u voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts. Helaas vergoeden slechts enkele zorgverzekeraars uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. Het is daarom raadzaam om een verwijsbrief van uw arts mee te nemen voor het eerste consult. Bovendien is voor een dieetbehandeling van goede kwaliteit medische informatie en overleg met de arts belangrijk. Een verwijzing heeft daarom de voorkeur. Als je door de praktijkondersteuner verwezen wordt, is er geen (papieren) verwijzing nodig.
Bij het eerste bezoek is het naast de verwijzing van belang een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs), de zorgpas van uw zorgverzekering en een overzicht van medicijnen mee te brengen.

Behandeling:

Intakegesprek (eerste consult) : 60 minuten
Vervolgconsult : 30 minuten
Vervolgconsult intensief : 45 minuten
Telefonisch / E-mail consult : 15 minuten
Telefonisch / E-mail consult intensief : 30 minuten
Huisbezoek (eerste consult) : 60 minuten
Huisbezoek vervolg : 30 - 45 minuten

Directe tijd en extra tijd:

De behandeling bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u persoonlijk bij u thuis of in de spreekkamer. Zo bestaat een consult uit directe tijd (direct contact met u persoonlijk) en extra tijd (tijd voor het opstellen van een persoonlijk advies, waarvoor eventueel berekeningen gemaakt worden of met de arts overlegd wordt, e.d.). De extra tijd maakt ook deel uit van de behandeltijd. U bent hier als cliënt gewoonlijk niet bij aanwezig. De totale behandeltijd wordt afgerond op kwartieren.

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult worden gegevens verzameld en vragen gesteld over uw eetgewoontes, uw gezondheid en medische geschiedenis, uw verwachtingen en wensen. Daarna wordt samen met u een behandelplan en een passend individueel dieetadvies opgesteld. Ieder mens is anders, een juiste en uitgebalanceerde voeding zal dan ook voor iedereen anders zijn. Een voeding- of dieetadvies is maatwerk.

Vervolgconsulten

In de volgende consulten wordt het persoonlijke advies en behandelplan geëvalueerd en wordt er samen met u gezocht naar oplossingen voor eventuele knelpunten. U krijgt uitleg en informatie over de praktische toepassing van het dieet. Uw eigen inbreng, vragen en motivatie zijn nodig om uw einddoel te behalen.

Telefonisch consult / E-mail consult

Ook telefonische begeleiding of via e-mail behoort tot de mogelijkheden. Deze behandeltijd wordt eveneens in rekening gebracht.

Huisbezoek

Bent u fysiek niet in staat om naar het spreekuur te komen, dan kan uw arts een indicatie voor een huisbezoek afgeven. De zorgverzekeraar vergoedt dan de extra kosten (uittoeslag) hiervoor.

Eindrapportage zonder afrondend consult

Wanneer de begeleiding wordt beëindigd zonder dat er een afrondend consult bij de diëtist heeft plaatsgevonden, wordt er evengoed een eindrapportage naar uw (huis)arts gestuurd. Deze tijd is onderdeel van de behandeling en wordt in rekening gebracht.

Afspraak maken

Wanneer u een afspraak wilt maken, kunt u mij tijdens kantooruren op 06-57017099 bellen of een boodschap inspreken.

Afspraken afzeggen

Wanneer u uw afspraak wilt verzetten of annuleren, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk door te geven. Afspraken die minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Indien u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert, wordt voor het niet nakomen van uw afspraak bij een eerste consult € 57,00 en bij een vervolgconsult € 19,00 in rekening gebracht. Ook de gebruikelijke kosten voor een huisbezoek van € 28,00 worden in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.