irmgard berende | voeding en dieet

specifieke deskundigheid: sondevoeding, neuromusculaire aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel

Sondevoeding

De verblijfsduur in een ziekenhuis is over het algemeen vaak kort. De behandeling en verder herstel wordt dan thuis voortgezet. Ook de dieetbehandeling met sondevoeding kan eenvoudig thuis worden voortgezet met de juiste begeleiding door een ervaren diëtist.
Door de samenwerking tussen diëtisten uit ziekenhuizen en de thuiszorg is op het gebied van sondevoeding een netwerk ontstaan, waarvan ik sinds het eerste uur deel uitmaak.
Het netwerk sondevoeding thuis werkt al ruim 10 jaar samen om een goede overdracht en dieetbehandeling bij sondevoeding in de thuis¬situatie te garanderen.
In de afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring opgedaan om goede zorg te bieden aan deze patiënten.
Ondanks dat de patiënt met sondevoeding na de ziekenhuisopname al snel weer naar huis gaat, is hij/zij vaak nog niet voldoende hersteld om een diëtist op haar spreekuur te bezoeken. Ik bied u dan ook ambulante zorg: uw diëtist voor voedings- en dieetbegeleiding aan huis. Indien gewenst kunt u natuurlijk ook op mijn spreekuurlocatie komen.